Tesla nerfuje Autopilota v Európe kvôli novým nariadeniam

Tesla začína presadzovať novú aktualizáciu softvéru, ktorá sťahuje niektoré funkcie Autopilota na väčšine európskych trhov kvôli novým predpisom. Minulý rok Európska únia prijala revíziu svojho predpisu EHK OSN R79, ktorý dohliada na riadenie asistenčných systémov vodiča. Výrobcovia automobilov musia nasadiť svoje asistenčné systémy vodiča v rámci…